Якими були б українські військові звання без радянської спадщини

Збройні Сили України на момент свого створення закономірно перейняли систему військових звань, яка існувала у Збройних Силах СРСР. Однак військова історія України має власну давню традицію військових знань. Якими були б суто українські військові звання? Саме цьому питанню присвячений даний матеріал “Військового Кур’єра”

Читати далі: Якими були б українські військові звання без радянської спадщини

Радянська система військових звань

15 грудня 1917 року радянська влада скасувала всі військові звання та чини, які існували в Російській імперії. Лише 16 січня 1919 року рішенням Революційної військової ради запроваджувалася перша суто радянська система військових звань. Так виникли червоноармійці, командири взводів, комбриги і т. д.

Знаки розрізнення та військові звання Робітничо-селянської Червоної Армії з 1919 по 1935 роки

Більш звичною для сприйняття система стала у вересні 1935 року. Тоді були запроваджені, а точніше, повернуті звання, які використовувалися в Російській імперії: “лейтенант”, “капітан”, “майор”, “підполковник”, “полковник”.

Звання генералів, замість комбригів, комдивів та комкорів з’явилися у Червоній Армії у травні 1940 року. “Рядовий” і “матрос” замінили “червоноармійця” та “червонофлотця” у липні 1946 року. Як власне і Червона Армія стала Радянською.

Отже, на момент розпаду СРСР у його збройних силах була наступна система військових звань

Військові звання Радянської АрміїВійськові звання ВМФ
Рядовий і сержантський (старшинський) склад
рядовийматрос
єфрейторстарший матрос
молодший сержантстаршина 2-ї статті
сержантстаршина 1-ї статті
старший сержантголовний старшина
старшина (з 1963)головний корабельний старшина (з 1971)
Склад прапорщиків (мічманів)
прапорщик (з 1971)мічман (з 1971)
старший прапорщик (з 1981)старший мічман (з 1981)
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3-го рангу
підполковниккапітан 2-го рангу
полковниккапітан 1-го рангу
Вищий офіцерський склад
генерал-майорконтр-адмірал
генерал-лейтенантвіце-адмірал
генерал-полковникадмірал
генерал арміїадмірал флоту (з 1962)
маршал Радянського Союзуадмірал Флоту Радянського Союзу

Іноземне коріння радянських військових звань

З наведених звань слов’янське коріння мають лише “рядовий”, всі старшини, прапорщики, “підполковник” та “полковник”. Всі інші походять від іноземних мов.

Слово “матрос” прийшло з нідерландської мови, як і корабельна справа до Московського царства. Слово “єфрейтор” має німецьке походження. Ним позначали солдата, звільненого від нарядів.

Єфрейтор Німецької імперської армії, липень 1915 року

Військове звання “сержант” походить від латинського “serviens” та англо-нормандського “sergent”, що означає “слуга, службовець”. “Мічман” походить від англійського “midshipman”. Так називали досвідченого моряка за його розташуванням на судні.

“Лейтенант” вперше почало використовуватися у Франції в XV столітті й походить від латинського “lосum tenens” – заступник. Словом “капітан” послуговувалися у Франції ще раніше. Дане військове звання також має латинське походження. “Capitaneus” означає “головний”.

“Майор” у свою чергу, є німецьким середньовічним запозиченням з латини. На відміну від “capitaneus”, “major” трактувалося як “старший”. Тоді як “generalis”, від якого пішло звання “генерал”, означає “загальний.

Слово “адмірал”, як і “матрос”, потрапило до Московського царства з Нідерландів. Однак його походження виводять з латинського “admiralis” та арабського “amir” – “володар”. І нарешті “маршал” прийшло до росії з Німеччини. Тоді як остання запозичила його з нормандської мови.

Нідерландський адмірал Міхель де Рюйтер, XVII століття

Отже, радянська система військових звань, як й імперська російська, здебільшого була збудована на французьких та німецьких запозиченнях. Останні, у свою чергу, мали латинське походження.

Військові звання Збройних Сил України

Система військових звань у Збройних Силах України була створена 25 березня 1992 року після прийняття Закону “Про військовий обов’язок і військову службу”. Вона практично повністю відтворювала радянську систему. За винятком заміни “рядового” та “єфрейтора” на “солдата” і “старшого солдата” відповідно. Також зникло звання “маршал”, а радянське звання “генерал армії” трансформувалося в “генерал армії України”. “Адмірал флоту” не передбачався українським законодавством. Не говорячи про адмірала флоту Радянського Союзу.

Така система проіснувала до реформ 2019 та 2020 років, після яких Збройні Сили України отримали наступні військові звання:

Військові звання Сухопутних військ, Повітряних сил та окремих родів військВійськові звання ВМС України
Рядовий склад
рекрутрекрут
солдатматрос
старший солдатстарший матрос
Молодший сержантський і старшинський склад
молодший сержантстаршина 2-ї статті
сержантстаршина 1-ї статті
Старший сержантський і старшинський склад
старший сержантголовний старшина
головний сержантголовний корабельний старшина
штаб-сержантштаб-старшина
Вищий сержантський і старшинський склад
майстер-сержантмайстер-старшина
старший майстер-сержантстарший майстер-старшина
головний майстер-сержантголовний майстер-старшина
Молодший офіцерський склад
молодший лейтенантмолодший лейтенант
лейтенантлейтенант
старший лейтенантстарший лейтенант
капітанкапітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
майоркапітан 3-го рангу
підполковниккапітан 2-го рангу
полковниккапітан 1-го рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний генералкоммодор
генерал-майорконтр-адмірал
генерал-лейтенантвіце-адмірал
генераладмірал

Як можна побачити, практично всі радянські/російські імперські запозичення залишилися у системі українських військових звань. До них додалося військове звання “коммодор”, яке походить від французького “commandeur”. Вперше такий ранг почали застосовувати в Нідерландах наприкінці XVI століття. Також варто зауважити, що і слова “рекрут”, “солдат”, “майстер” та “штаб” мають іноземне походження.

Чи можна замінити запозичення на українські відповідники?

Очевидно,  що Україна не виникла з 1991 року і має досить давню історію та культуру державотворення. Історія військових звань не є винятком. Наприклад, для пошуку питомих українських військових звань можна звернутися до досвіду Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки та Української Держави.

Найпростіше в даному випадку з молодшими офіцерськими званнями. Слов’янською калькою з французького “lieutenant” є “поручник”. Дане військове звання використовується нині в багатьох існуючих слов’янських державах. Відповідно, “молодший лейтенант” стає “підпоручник”, а “старший лейтенант” – “надпоручник”. Українським відповідником звання “капітан” є слово “сотник”. Наприклад, таке військове звання використовується у Словенії та Хорватії.

Михайло Шило, сотник армії УНР, з погоном зразка 1920 року

Значно складніше зі званням “майор”, яке використовується практично у всьому світі. Його українським відповідником є слово “курінний”. Також за логікою можна застосовувати “тисяцький” (майор очолює тисячу). Однак найбільш вдалим вибором є слово “осавул”. Ним позначали посадову особу, рівень повноважень і влади якого цілком відповідав сучасним майорам.

Замість звичних генералів в армії УНР використовувалося слово “отаман”. Хоч воно і має тюркське коріння, однак цілком відповідає українським військовим традиціям. Отже, ми б отримали “бригадного отамана”, “отаман-осавула”, “отаман-поручника” та “отамана”.

Якщо з офіцерами більш-менш зрозуміло, то з рядовим та сержантським складом дещо важче. Отже, замість “рекрут”, наприклад, можна використовувати такі слова як “джура”, “новобранець”. Відповідником військового звання “солдат” в армії УНР був “козак”. Тому наступним військовим званням може бути “старший козак”.

Замість військових звань “молодший сержант” і “сержант” – “ройовий” і “старший ройовий”. Від слова “рій” – підрозділ, який відповідає радянському “відділенню”. “Старший сержант” і “головний сержант”, відповідно, стануть “чотовий” і “старший чотовий”. Від слова “чота” – підрозділ, який відповідає “взводу”.

Зображення погонів козака, гуртового та ройового армії УНР зразка липня 1919 року

Не зважаючи на те, що “штаб-сержант” не належить до вищого сержантського складу, його логічно іменувати “бунчужний”. Хоч дане звання УНР і відповідає нинішньому головному сержанту, саме це слово є найбільш вдалим для заміни “штаб-сержанта”. Бунчук – це штандарт полководця. Штаб-сержант – це рівень головного сержанта батальйону – найвищої тактичної і першої юридично самостійної одиниці у Збройних Силах України.

Відповідно, “майстер-сержант” можна замінити на “старший бунчужний”. “Старший майстер-сержант” на “головний бунчужний”. “Головний майстер-сержант” на “перший бунчужний”. 

А що робити зі званнями на флоті?

На жаль, традиції українського флоту не такі розмаїті, як сухопутних військ. Можливості для перейменування тут справді обмежені.

Наприклад, матроса і старшого матроса можна замінити “моряком” і “старшим моряком”. Таким шляхом пішли у Британії, Німеччині та Польщі – “seeman”, “seemann” та “marynarz” відповідно.

На флоті “капітанів” замінити ніяк. Оскільки, на відміну від сухопутного “капітана”, який є командиром для сотні людей (роти), морські “капітани” є командирами конкретного корабля (корвету, фрегату тощо). Щоправда замість “капітан-лейтенант” краще використовувати “капітан-поручник” або взагалі “підкапітан”. Чому? Наприклад, ми ж послуговуємося за аналогічною логікою званням “підполковник”. Хоча мали б використовувати “полковник-лейтенант” як у багатьох арміях світу.

Погони офіцерів флоту УНР, 1920 рік

Власне це всі можливі зміни у системі військових звань ВМС України. Однак можна згадати досвід УНР. Тодішнє керівництво пішло шляхом перенесення сухопутних звань рядового і сержантського складу на флот. Подібна практика нині існує в Хорватії.

Гіпотетична система військових звань Збройних Сил України

Військові звання Сухопутних військ, Повітряних сил та окремих родів військВійськові звання ВМС України
Рядовий склад
новобранецьновобранець
козакморяк
старший козакстарший моряк
Молодший підофіцерський склад
ройовийстаршина 2-ї статті
старший ройовийстаршина 1-ї статті
Старший підофіцерський склад
чотовийголовний старшина
старший чотовийголовний корабельний старшина
бунчужнийбунчук-старшина
Вищий підофіцерський склад
старший бунчужнийстарший бунчук-старшина
головний бунчужнийголовний бунчук-старшина
перший бунчужнийперший бунчук-старшина
Молодший офіцерський склад
підпоручникпідпоручник
поручникпоручник
надпоручникнадпоручник
сотниккапітан-поручник (підкапітан)
Старший офіцерський склад
осавулкапітан 3-го рангу
підполковник (полковник-поручник)капітан 2-го рангу
полковниккапітан 1-го рангу
Вищий офіцерський склад
бригадний отаманкоммодор
отаман-осавулконтр-адмірал
отаман-поручниквіце-адмірал
отаманадмірал

Насправді, якщо враховувати весь досвід УНР, Української держави та ЗУНР, опцій щодо перейменування тих же сержантських звань може бути значно більше. У будь-якому разі Україна, як і Хорватія, Туреччина, Греція, Ізраїль, Китай, Японія, обидві Кореї та ряд інших держав має історично сформовану традицію власних військових звань.

Данило Древницький