Грошове забезпечення військовослужбовця: як порахувати скільки отримуєш?

З 1 лютого 2023 року грошове забезпечення військовослужбовцям нараховуватиметься по-новому. Перші виплати за новими правилами вже будуть здійснені на початку березня, а для багатьох українських захисників і досі незрозуміло, як порахувати гроші, котрі мають опинитися в них на руках.

Що таке грошове забезпечення?

Військова служба – є державною службою особливого характеру. Вона не розглядається як трудові відносини, а військовослужбовець не є найманим працівником. Відповідно, він отримує не заробітну плату, а грошове забезпечення.

На сьогоднішній день, питання грошового забезпечення військовослужбовців регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», а також іншими нормативними документами.

З чого складається грошове забезпечення?

Грошове забезпечення військовослужбовця складається з щомісячного основного забезпечення та щомісячного додаткового забезпечення. Також можуть бути різні види одноразового додаткового забезпечення, такі як допомога на оздоровлення, допомога на вирішення соціально-побутових питань. Щомісячне основне забезпечення складається з трьох позицій:

          – посадового окладу;

          – окладу за військовим званням;

          – надбавки за вислугу років.

Щомісячне додаткове забезпечення – це різного роду надбавки (наприклад за спортивні звання), доплати (наприклад за науковий ступінь), винагороди (наприклад за кіберзахист) та премія.

Як правильно вираховувати суму щомісячного основного забезпечення?

Отже, спочатку військовослужбовцю треба знати, який у нього тарифний розряд. Постановою Кабміну від 30.08.2017 №704 (Додаток 1) передбачено 60 тарифних розрядів, де 1 – найнижчий і, відповідно, 60 – найвищий. Для встановлення точної суми посадового окладу треба помножити визначений тарифним розрядом коефіцієнт на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2018 року (1762 гривні) та округлити отримане число згідно зазначених правил.

Наприклад, у вас 15-й тарифний розряд. Це коефіцієнт 2,16. Множимо на 1762 і отримуємо 3805,92. Округлюємо і маємо 3810 гривень.

Наступний крок – інформація про оклад за військовим званням. Алгоритм аналогічний, як і з посадовим окладом. Коефіцієнти за військовими званнями зазначені в Додатку 14 вже згаданої Постанови. Наприклад, оклад за військовим званням старший сержант буде становити 810 гривень.

І нарешті надбавка за вислугу років. Це відповідний відсоток від суми посадового окладу та окладу за військовим званням. Розмір надбавки за вислугу визначається Додатком 16. Наприклад, беремо суму вже згаданих 15 тарифного розряду та військового звання «старший сержант» і множимо на 30% (вислуга від 5 до 10 років) і отримуємо 1155 гривень надбавки. Вислуга оголошується наказом командира військової частини, де проходить військову службу військовослужбовець. Попередньо вислуга вираховується підрозділом, що відповідає за кадрову роботу і готує проєкти таких наказів.

Як правильно вираховувати суму щомісячного додаткового забезпечення?

Постійними складовими щомісячного додаткового забезпечення є надбавка за особливі умови проходження військової служби та премія. Сьогодні перша складає 65% від щомісячного основного забезпечення. Відсоток премії залежить від тарифного розряду і вираховується, на відміну від попередньої надбавки, лише від посадового окладу. З 1 лютого розмір премії зріс майже в три рази.

Розміри премії з 1 лютого 2023 року залежно від тарифних розрядів

Окрім цих двох «стандартних» надбавок, які діють для всіх військовослужбовців, існують й інші доплати. Наприклад, за науковий ступінь, за вчене звання, за почесне звання, за таємність тощо. Всі вони регулюються неодноразово згаданою Постановою Кабміну №704 і, як і премія, становлять конкретний відсоток від окладу.

Відповідно, сума всіх цих складових і буде розміром щомісячного додаткового забезпечення.

Загальна формула

Отже, всі ці оклади, надбавки, доплати та премії можна систематизувати в одне рівняння:

(ПО+ОВЗ)+(ПО+ОВЗ+(ПО+ОВЗ)*НВР)*НОПС+ПО*П+ПО*будь-яка інша надбавка/доплата/винагорода

ПО – посадовий оклад

ОВЗ – оклад за військовим званням

НВР – надбавка за вислугу років

НОПС – надбавка за особливості проходження військової служби

П – премія.

Наприклад, з 1 лютого старший солдат з 3-м тарифним розрядом і трьома роками вислуги буде отримувати наступну суму:

(2640+600)+(2640+600+(2640+600)*25%)*65%+2640*544%=20234,1 гривень

А де ж тут 30 і 100 тисяч?

30 і 100 тисяч гривень – це додаткова грошова винагорода на період дії воєнного стану. Питання її виплати регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

З 1 лютого 2023 року набули чинності зміни до даного документу. Ними запроваджується нова триступенева диференціація на 30, 50 та 100 тисяч і суттєво скорочується кількість отримувачів додаткової грошової винагороди в 30 тисяч. Це, перш за все, військовослужбовці строкової служби, курсанти військових вищих навчальних закладів, військовослужбовці тилових підрозділів та військових частин.

Пересічний військовослужбовець, що не виконує бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) втратить не 30 тисяч, а в середньому 15 тисяч (за рахунок підвищення премії). При цьому важливо зауважити, що це не враховуючи тимчасово призупиненої індексації грошового забезпечення військовослужбовця. Після її повернення кожному військовослужбовцю в повному обсязі буде виплачуватися індексація за кожен місяць її призупинення. В результаті реальна втрата у грошовому забезпеченні зменшиться до 12-13 тисяч гривень.